سپید صنعت نگین آسیا

031-33204644
09013771927 09308971927 09923590998
info@sepidsanat.com

زانوی 90 درجه نردبان کابل

زانو 90 درجه نردبان کابل یا CABLE LADDER BEND90 , در جاهایی از مسیر کابل کشی استفاده میشود که مسیر کابل کشی با زاویه 90 درجه تغییر پیدا میکند.در دو حالت آبکاری گرم(در مناطق مرطوب) و سرد ساخته میشود و چهار خم یا شش خم بودن زانو بنا به سفارش مشتری و بر اساس نوع […]

زانو افقی 45 درجه نردبان کابل

زانو عمودی پایین رونده قابل تنظیم نردبان کابل

زانو عمودی پایین رونده قابل تنظیم نردبان کابل یا CABLE LADDER INSIDE RISER, در جاهایی از مسیر کابل کشی استفاده میشود که اختلاف سطح بین مسیر کابل کشی وجود دارد و توسط زانوهای بالارونده یا پایین رونده, کابل ها را به سمت سطح مورد نظر هدایت میکنند.نوع اتصال پله به بدنه جوشی و پیچ و […]

زانو عمودی بالارونده قابل تنظیم نردبان کابل

زانو عمودی بالا رونده قابل تنظیم نردبان کابل یا CABLE LADDER OUTSIDE RISER D یا زانو عمودی خارجی نردبان کابل, در جاهایی از مسیر کابل کشی استفاده میشود که اختلاف سطح بین مسیر کابل کشی وجود دارد و توسط زانوهای بالارونده یا پایین رونده, کابل ها را به سمت سطح مورد نظر هدایت میکنند.نوع اتصال […]

چهارراهی نردبان کابل

چهارراهی نردبان کابل یا CABLE LADDER CROSS, در جاهایی از مسیر اجرای کابل کشی استفاده میشود که کابلها از چهار جهت در یک نقطه به هم میرسند و حالت چهارراه ایجاد میشود.در حالت آبکاری گرم (برای مناطق مرطوب )و سرد ساخته میشود و دو نوع چهار خم یا شش خم دارد.عرض هر دهنه از چهارراهی […]

سه راهی نردبان کابل

سه راهی نردبان  کابل یا CABLE LADDER TEE , در جاهایی از مسیر اجرای کابل کشی استفاده میشود که کابلها از سه جهت در یک نقطه به هم میرسند و حالت سه راه ایجاد میشود.در حالت آبکاری گرم (برای مناطق مرطوب )و سرد ساخته میشود و دو نوع چهار خم یا شش خم دارد.عرض هر […]

تبدیل به راست نردبان کابل

تبدیل به راست نردبان کابل یا RIGHT REDUCER FOR CABLE LADDER, در جاهایی از اجرا استفاده میشود که یا حجم کابل ها کاهش پیدا میکند(تبدیل کاهنده) و یا حجم کابل ها افزایش پیدا میکند(تبدیل افزاینده).همچنین جهت کاهش یا افزایش تبدیل میتواند به سمت راست یا چپ و یا وسط باشد.عرض تبدیل از 100 میلیمتر شروع […]

تبدیل به چپ نردبان کابل

تبدیل به چپ نردبان کابل یا LEFT REDUCER FOR CABLE LADDER, در جاهایی از اجرا استفاده میشود که یا حجم کابل ها کاهش پیدا میکند(تبدیل کاهنده) و یا حجم کابل ها افزایش پیدا میکند(تبدیل افزاینده).همچنین جهت کاهش یا افزایش تبدیل میتواند به سمت راست یا چپ و یا وسط باشد.عرض تبدیل از 100 میلیمتر شروع میشود […]

واسطه جوینت نردبان کابل

واسطه جوینت (JOINT), یکی از متعلقات جانبی نردبان کابل است که برای ارتباط دادن دو شاخه نردبان کابل به یکدیگر و به صورت جفت در دو طرف نردبان استفاده میشود.در دو مدل دیواره کوتاه و دیواره بلند ساخته و استفاده میشود.کفی جوینت 30 میلیمتر و ارتفاع دیواره با در نظر گرفتن دیواره نردبان کابل, بین […]

با ما در ارتباط باشید