سپید صنعت نگین آسیا

031-33204644
09013771927 09308971927 09923590998
info@sepidsanat.com

زانو پایین رونده قابل تنظیم سینی کابل

زانو عمودی پایین رونده قابل تنظیم سینی کابل یا CABLE TRAY INSIDE RISER یا زانو عمودی قابل تنظیم داخلی سینی کابل, در جاهایی از مسیر کابل کشی استفاده میشود که اختلاف سطح بین مسیر کابل کشی وجود دارد و توسط زانوهای بالارونده یا پایین رونده, کابل ها را به سمت سطح مورد نظر هدایت میکنند. […]

زانو 90 درجه سینی کابل

زانویی افقی 90 درجه سینی کابل یا CABLE TRAY BEND 90 , در جاهایی از مسیر کابل کشی استفاده میشود که مسیر کابل کشی با زاویه 90 درجه تغییر پیدا میکند.در دو حالت آبکاری گرم(در مناطق مرطوب) و سرد ساخته میشود و چهار خم یا شش خم بودن زانو بنا به سفارش مشتری و بر […]

زانو افقی 45 درجه سینی کابل

زانو 45 درجه سینی کابل یا CABLE TRAY BEND 45 , در جاهایی از مسیر کابل کشی استفاده میشود که مسیر کابل کشی با زاویه 45 درجه تغییر پیدا میکند.در دو حالت آبکاری گرم(در مناطق مرطوب) و سرد(گالوانیزه فابریک) ساخته میشود و چهار خم یا شش خم بودن زانو بنا به سفارش مشتری و بر […]

چهارراهی سینی کابل

چهارراهی سینی کابل یا CABLE TRAY CROSS, در جاهایی از مسیر اجرای کابل کشی استفاده میشود که کابلها از چهار جهت در یک نقطه به هم میرسند و حالت چهارراه ایجاد میشود.در حالت آبکاری گرم (برای مناطق مرطوب )و سرد ساخته میشود و دو نوع چهار خم یا شش خم دارد.عرض هر دهنه از چهارراهی […]

سه راهی سینی کابل

تبدیل وسط سینی کابل

تبدیل وسط سینی کابل یا  REDUCER FOR CABLE TRAY, در جاهایی از اجرا استفاده میشود که یا حجم کابل ها کاهش پیدا میکند(تبدیل کاهنده) و یا حجم کابل ها افزایش پیدا میکند(تبدیل افزاینده).عرض تبدیل از 100 میلیمتر شروع میشود و تا 1000 میلیمتر متغییر است.ارتفاع یا دیواره تبدیل هم از 20 میلیمتر تا 250 میلیمتر ساخته […]

با ما در ارتباط باشید